NATUURLEXICON


Graslathyrus

Lathyrus nissolia   


Graslathyrus Lathyrus nissolia is een zeldzame plant die het best groeit op zandige klei en löss, op zonnige plaatsen die niet te droog zijn. We vinden deze soort op dijken, bermen en op plaatsen, die verstoord zijn door graafwerk, voertuigen of maaiactiviteiten. Het is een warmteminnende en zeer vorstgevoelige plant, die van mei tot juli bloeit met trossen van rode vlinderbloemen, die soms ook gesteeld staan.

De bladeren zijn lancetvormig of lijnvormig. De vruchten zijn peulvruchten.

Home