NATUURLEXICON


Graspyjamaspin

Hypsosinga pygmaea   


De Graspyjamaspin  Hypsosinga pygmaea is een spin die voorkomt in lage, onbeschaduwde begroeiing. De omgeving is meestal vochtig. De voorkeur blijkt uit te gaan naar natte heidevegetaties en kalkgraslanden.

Home