NATUURLEXICON


Grauwe Aaskortschildkever

Creophilus maxillosus   


De Grauwe Aaskortschildkever Creophilus maxillosus meet tot 25 mm.

Het is een roofzuchtige kever, die voorkomt op mesthopen, afval en aas, waar hij jacht maakt op insectenlarven. 

Home