NATUURLEXICON


Grauwe Wasplaat

Hygrocybe irrigata   


De Grauwe Wasplaat Hygrocybe irrigata is een plaatjeszwam met een halfbolvormige tot gewelfde okergrijze hoed met een diameter tot 3 cm. De grijsbruine steel wordt tot 5 cm lang. De soort is een saprotrofe soort die voorkomt in schrale, oude graslanden of wegbermen op zand, klei en veen.

De soort is gevoelig voor vermesting.


Home