NATUURLEXICON


Grauwzwarte Renmier

Formica fusca   


De Grauwzwarte Renmier Formica fusca  is de algemeenste en meest eurytope Serviformica van Europa.

De mier meet 6 tot 9 mm. Het lichaam is egaal glanzend zwart. De schenen zijn roodbruin. Soms is ook het achterlijf roodachtig aangelopen. De wangen zijn meestal volledig zwart.

Deze mier komt vooral voor in zandige en bosrijke biotopen, maar kan ook in veengebieden worden gevonden.  

Alleen in extreem natte of droge habitats wordt zij door andere gespecialiseerde Serviformica's weggeconcurreerd. Het stichten van een kolonie gebeurt normaal gezien door één koningin. Toch zijn er gevallen gekend waar in het begin meerdere wijfjes hun krachten bundelen tot er voldoende werksters zijn. Na een 'koninginnenveldslag' blijft er slechts ééntje over.

Het nest telt hooguit enkele honderden werksters.

De nesten worden meestal in de bodem of in dood hout gemaakt.

De Grauwzwarte Renmier leeft voornamelijk van andere insecten en van het melken van bladluizen. Deze soort is zelden agressief en zal zelfs conflicten met kleinere mierensoorten mijden.

De laatste decennia is de soort sterk achteruitgegaan en met haar ook alle slavenrovers en bosmieren. De soort vertoont een voorkeur voor bossen en komt ook in antropogeen beïnvloede milieus voor.

Langs de kust wordt ze weggeconcurreerd door de Bruine Baardmier Formica cunicularia.

De bruidsvluchten vallen van juni tot augustus.

De kortschildkever Lomechusa emarginata leeft gedurende de wintermaanden als volwassen kever in de nesten van deze mier.  

Home