NATUURLEXICON


Greppelsprinkhaan

Metrioptera roeselii   


De Greppelsprinkhaan  Metrioptera roeselii is een soort die houdt van vochtige, vrij hoge en niet jaarlijks gemaaide vegetaties. Deze sprinkhaan is groen of bruin gekleurd.

De zijkanten van het halsschild zijn omrand met een heldere, brede zoom.

Deze soort komt voor in brede bermen met hoge grassen, op ruig begroeide dijken, vochtige graslanden en langs rivieroevers. Een aangepast maaibeleid is gunstig voor deze soort. De Greppelsprinkhaan produceert een hoge zoemtoon, die lang aanhoudt.


Home