NATUURLEXICON


Griekse Duinslak

Cernuella cisalpina   


De Griekse Duinslak  Cernuella cisalpina  is een van oorsprong mediterrane soort. De soort komt bij ons voor op opgespoten terreinen en dijkhellingen op kalkrijke bodems.    

Home