NATUURLEXICON


Griel

Burhinus oedicnemus   


De Griel Burhinus oedicnemus is een onregelmatige broedvogel in Vlaanderen.

Deze soort meet tot 40 cm.

Deze vogel bewoont uitgestrekte velden, zandvlakten en heidevelden, doorgaans plaatsen met weinig begroeiing.

Zijn voedsel bestaat uit slakken, insecten en kleine gewervelde dieren die hij ’s nachts bejaagt.

Van april tot juni legt het vrouwtje 2 eieren in een onbeklede nestkuil in het zand.

Beide ouders broeden en voeden de nestjongen. De vogel broedt twee keer per jaar.

Deze vogel kwam waarschijnlijk lang geleden ook in Vlaanderen als broedvogel voor, maar de structurele veranderingen in de broedhabitat (vergrassing en verruiging van schrale vegetaties) en verstoring (ook door vogelaars) maakt een terugkeer van deze soort zeer onwaarschijnlijk.

    

Home