NATUURLEXICON


Grijze Mycena

Mycena cinerella   


De Grijze Mycena Mycena cinerella is een algemene plaatjeszwam met een halfbolvormige tot uitgespreide grijze tot grijsbruine hoed met een diameter tot 12 mm. De grijsbruine steel wordt tot 5 cm lang.

Deze zwam komt algemeen voor op naald- en bladstrooisel in bossen, schrale graslanden en heidegebieden. Het is een saprofiet.

 

Home