NATUURLEXICON


Groene Aardtong

Microglossum viride   


De Groene Aardtong Microglossum viride is een tong- tot knotsvormige zakjeszwam van 3 tot 6 cm hoog. Hij heeft een olijfgroene kleur.

Deze zwam is een saprotrofe soort die voorkomt op de bodem in gemengde bossen op een lemige zandgrond.

Home