NATUURLEXICON


Groene Bladwesp

Rhogogaster viridis


De Groene Bladwesp Rhogogaster viridis meet tot 13 mm en heeft meestal een donkere lengtestreep op het achterlijf. De wesp voedt zich met insecten en hun larven. De prooien worden leeggezogen.

Deze wesp is te vinden langs bosranden en op ruderale plaatsen met schermbloemigen.

De rupsachtige larven zijn planteneters (bladeren).


 

Home