NATUURLEXICON


Groene Glibberzwam

Leotia lubrica   


De Groene Glibberzwam Leotia lubrica is een gelatineuze zakjeszwam, die tot 6 cm hoog kan worden. Hij heeft een 2 cm brede, gegolfde en gelobde olijfbruine tot groenig verkleurende hoed met een naar onder gebogen rand en een okerkleurige steel. De rand is gelobd. Meestal groeit hij in grote groepen.

Hij komt van juli tot november vrij algemeen voor op voedselarme zandgrond of voedselrijke klei of zand in loof- en gemengde bossen en lanen. Men kan de zwam vooral op mossige plaatsen onder oude Beuken Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species vinden; ook in oude lanen in het stedelijke gebied en in padranden van de duinen.   

In de tweede helft van de vorige eeuw heeft deze zwam sterk te lijden gehad van verzuring en vermesting. Vanaf het einde van de jaren 1990 namen de aantallen weer toe als gevolg van een verminderde milieubelasting.

De zwam profiteert van vochtig, vrij koel weer in de herfst.

Home