NATUURLEXICON


Groene Hydra

Hydra viridissima   


De Groene Hydra Hydra viridissima is een poliep die zich voortplant door knopvorming en ook uit eieren. Hij bevindt zich op stengels en bladeren van waterplanten. Deze soort komt voor in zoet water.

Hij gebruikt netelcellen om de prooi te verlammen. De lengte bedraagt 6 mm.

Home