NATUURLEXICON


Groene Keizersvlieg

Lucilia caesar


De Groene Keizersvlieg Lucilia caesar is een groene of blauwige bromvlieg (familie Calliphoridae) met grijze wangen. Oudere dieren vertonen een koperglans. Deze soort meet tot 11 mm en komt van mei tot oktober in verschillende biotopen voor. Deze vlieg komt zelden binnen in woningen. Ze bezoekt bloemen om nectar te zuigen en is ook op aas en mest te vinden. De larven ontwikkelen zich in aas.

Deze vlieg is een cultuurvolger.


Home