NATUURLEXICON


Groene Nachtorchis

Coeloglossum viride   


De Groene Nachtorchis Coeloglossum viride is eerder een bergplant. De plant komt voor in graslanden op schrale grond en krijthellingen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodem. Deze soort gaat achteruit door vermesting als gevolg van de intensieve landbouw.

Deze orchidee bloeit in mei en juni met bruin-groene bloemen die in aarvormige trossen staan. De bladeren zijn langwerpig; de wortel is een knol.

Home