NATUURLEXICON


Groene Schotelkorst

Lecanora conizaeoides   


De Groene Schotelkorst Lecanora conizaeoides is een schors- of houtbewonend korstmos met een blauwgroene thallus. Er komen hoge aantallen voor bij hoge zwaveldioxide-concentraties. Dit korstmos wordt ook wel zwavelvreter genoemd. Vóór 1980 was deze soort vrijwel als algemeenste soort aanwezig op bijna alle boomvoeten, maar is de laatste jaren weer sterk afgenomen.  

Het is een sterk zuurminnende soort, die erg gevoelig is voor het basische ammoniak.

Lichenoconium erodens is een ander korstmos dat op dit korstmos parasiteert.


Home