NATUURLEXICON


Groene Spoorspin

Cheiracanthium virescens   


De Groene Spoorspin Cheiracanthium virescens of Groene Heidezakspin is een spin die voorkomt op droge, zandige plekken onder stenen en in lage vegetatie zoals heide en vooral op kortgegraasde droge graslanden. Aan de kust is ze de talrijkste soort van dit geslacht. In duinroosvegetaties kan deze spin talrijk voorkomen.

Op graslanden zal ze meestal voorkomen op krijtbodems.

Volwassen exemplaren zijn te zien van mei tot oktober.

Spoorspinnen kregen hun naam doordat de mannetjes een opvallend lang spoor hebben vlak voor het uiteinde van de pedipalp (tastorgaan en bij mannetjesspinnen tevens voortplantingsorganen).

Home