NATUURLEXICON


Groenvlekkende Melkzwam

Lactarius glaucescens   


De Groenvlekkende Melkzwam Lactarius glaucescens is een mycorrhizavormende zwam die voorkomt bij loofbomen en struiken in loofbossen op een vochtig tot droge, tamelijk zure zandgrond.

Vermesting vormt een bedreiging voor deze soort.    

Home