NATUURLEXICON


Grofgestreepte Glansslak

Zonitoides excavatus   


De Grofgestreepte Glansslak Zonitoides excavatus is een kwetsbare landslak, die gebonden is aan oude, zure eikenbossen, veelal van het type met Zomereik Quercus robur en Braam Rubus fruticosus.

Deze bossen hebben een goed ontwikkelde dikke strooisel- en humuslaag. Enkele malen is ze in dennenbossen gevonden.  


Home