NATUURLEXICON


Grondster

Illecebrum verticillatum   


De Grondster Illecebrum verticillatum komt voor op min of meer vochtige, zure zandgronden of grindrijk alluvium, graanakkers, betreden paden, karrensporen en tijdelijk drooggevallen vijveroevers. Tegenwoordig is de plant het meest langs ongeasfalteerde fietspaden te vinden, verder in afgravingen en op de bodem van droogvallende greppels.

Dit zeer zeldzame plantje heeft rode opgaande stengels, kleine witte bloempjes in de oksels van tegenoverstaande kleine, ronde, vlezige blaadjes. De stengels van de plant liggen. Ze staan stervormig uit. De kelkbladeren staan rechtop en vormen een kokertje. Ze zijn hard, dik en wit, soms aan de top iets rood aangelopen. Ze zijn zijdelings samengedrukt en voorzien van een lange naald. De kroonbladeren zijn priemvormig en kort. De bloemen bloeien reeds kort na de vorming van de stengeltjes en dit tot in de herfst.

Het plantje meet 5 tot 30 cm en is tussen juni en oktober te vinden.

De vrucht is een éénzadige doosvrucht die met 5 of 10 kleppen openspringt.

De rijpe nootjes komen bij het afvallen van de bloemen vrij. Zeer waarschijnlijk ontkiemen de zaadjes pas wanneer ze zich in water bevinden. Gelet op hun grootte is een klein plasje water voldoende.  

Meestal is het plantje eenjarig, maar in zachte winters kan het overblijven.

Gelet op de ecologie van deze plant, begrijpt men dat ze te lijden heeft van de verdroging.


Home