NATUURLEXICON


Groot Blaasjeskruid

Utricularia vulgaris   


Het Groot Blaasjeskruid Utricularia vulgaris, ook Gewoon Blaasjeskruid genoemd, is een zeldzame plant van rustige, voedselrijke stilstaande of langzaam stromende sloten en plassen. We vinden de plant onder andere in laagveengebieden. Deze plant wordt 15 tot 45 cm lang. Ze bezit geen wortels en drijft vrij rond op het water.

De plant bloeit van juni tot september met gele bloemen. De bloembladen zijn tweelippig.

Onder water zijn de bladeren in smalle slippen gespleten.

De bladslippen zijn gedeeltelijk vervangen door flesvormige blaasjes. De tanden van de bladslippen zijn voorzien van borsteltjes. De blaasjes zijn geraffineerd geconstrueerde vallen, waarmee kleine waterdiertjes, zoals watervlooien worden gevangen. Het vangblaasje is afgesloten met een vliesje dat alleen naar binnen open gaat. In de vangblaasjes is er een onderdruk aanwezig. Bij beroering van de borstels opent het klepje zich en wordt het voedsel naar binnen gezogen en verteerd. Klieren nemen nutriënten op en pompen water weg.

De vruchten zijn bolvormig en gesnaveld. De stengels staan rechtop boven het wateroppervlak.

Home