NATUURLEXICON


Groot Dooiermos

Xanthoria parietina


Het Groot Dooiermos Xanthoria parietina komt zeer algemeen voor op onder meer muren, stenen, beton, standbeelden en grafstenen en soms ook op hout. Het is een schijfvormig korstmos.

Dit korstmos profiteert van de hoge ammoniakbelasting.

Het komt dan ook vaak voor in de omgeving van vetmesterijen, boerderijen en landbouwgronden.

Het mos zelf wordt ook bemest door vogels, zoals stadsduiven. De sporen worden in de donkeroranje centra gevormd. Het is één van de meest algemene korstmossen.

Dit korstmos is één van de waardplanten van de vlinders Streepkokerbeertje Eilema complana, Vierstipbeertje Cybosia mesomella, Viervlakvlinder Lithosia quadra, Zwart Beertje Atolmis rubricollis en Rozenblaadje Miltochrysta miniata.

Het korstmos Lichenoconium xanthoriae parasiteert op dit korstmos.


Home