NATUURLEXICON


Groot Klokhoedje

Encalypta streptocarpa   


Het Groot Klokhoedje Encalypta streptocarpa is een zeldzaam topkapselmos dat voorkomt op beschaduwde standplaatsen.

Het komt voor op (kalkhoudende) bunkers, vochtig kalkrijk zand en vochtige kalkstenen muren. De bladeren zijn tongvormig en staan in rozetten. Ze zijn 3 tot 6 mm lang.   

Het is een mos dat inspeelt op erosie, vooral op steile kanten van noordhellingen in kalkrijke duinen. Deze soort vormt mostapijten die sterk samenhangen door een dicht vlechtwerk van rhizoïden. Soms zijn de tapijten tot een vierkante meter groot en dit op vrijwel loodrechte wanden van humeus duinzand. Op andere plaatsen groeit het mos vooral op stenige substraten.

 

Home