NATUURLEXICON


Groot Nimfkruid

Najas marina   


Het Groot Nimfkruid Najas marina is een bedreigde plant in Vlaanderen. Bij ons is de soort zeer zeldzaam en wordt nog gevonden in het Scheldegebied nabij de Franse grens. In Nederland is deze plant zeer zeldzaam.

Deze waterplant groeit in voedselrijke wateren waarin een dikke laag organisch materiaal ligt dat door de productie van gassen heel los is.

Home