NATUURLEXICON


Grootoogbollenzweefvlieg

Eumerus ornatus


De Grootoogbollenzweefvlieg  Eumerus ornatus is een zwarte zweefvlieg met een grote bolle kop. De puntoogjes staan tamelijk ver naar voren. Het achterlijf versmalt geleidelijk naar achteren toe en heeft opvallende witte haarbandjes.

Deze bij vliegt van half mei tot eind augustus in niet te droge loofbossen met open, zonnige plekken en een goed ontwikkelde kruidenlaag in de bosranden.

De larve ontwikkelt zich waarschijnlijk zoals andere bollenzweefvliegen in bolgewassen (Wilde Hyacint Hyacinthoides non-scripta ?).  


Home