NATUURLEXICON


Groot Springzaad

Impatiens noli-tangere   


Het Groot Springzaad Impatiens noli-tangere groeit op vochtige tot natte plaatsen in bossen, aan heggen, in grienden en brongebieden. Het is een vrij algemene soort die oorspronkelijk afkomstig is uit Azië, maar reeds sinds 1837 verwilderd is uit de Hortus van Berlijn.

De plant bloeit van juni tot september met gele bloemen, die alleen staan of in trossen. De bladeren zijn langwerpig. Door aanraking of door trilling splijten de vruchtbladen van de vruchtjes van elkaar en springen de zaadjes enkele meters ver.

Het is één van de waardplanten van de Levervlek Euplexia lucipara, de Springzaadspanner Ecliptopera capitata en de Springzaadbandspanner Xanthorhoe biriviata (vlinders).

Home