NATUURLEXICON


Groot Streepzaad

Crepis biennis   


Het Groot Streepzaad Crepis biennis groeit langs rivierdijken, in hooilanden en in wegbermen op een voedselrijke en vaak kalkhoudende grond, vooral op vochthoudende kleigrond.

De plant kan anderhalve meter hoog worden. Het is een achteruitgaande plant. Deze soort bloeit van mei tot augustus met goudgele lintbloemen die in hoofdjes van een viertal cm groot staan. De bladvorm is variabel. De wortel is een penwortel.

Deze plant kiemt op open plaatsen die ontstaan door maai-activiteiten of door Mollen Talpa europaea.


Home