NATUURLEXICON


Grote Bandgroefbij

Lasioglossum majus  


De Grote Bandgroefbij Lasioglossum majus is een grote, zwarte bij met een lengte van 9 tot 12 mm.

Het vrouwtje maakt een brede indruk en heeft opvallende witte haarbandjes zijdelings aan de basis van het tweede en derde tergiet. Ook het mannetje heeft haarvlekken op de tergieten.

Deze zeer zeldzame bij vliegt in één generatie van eind april tot begin september in schrale graslanden, op dijken en op droge, ruderale plekken.  

De bij nestelt solitair in de grond.

De bij bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies, maar heeft toch een lichte voorkeur voor composieten en lipbloemigen.  

Deze bij lijkt een klimaatsoort te zijn die de laatste jaren meer en meer in Vlaanderen – vooral in West-Vlaanderen- wordt gezien.  

Home