NATUURLEXICON


Grote Bodemkrabspin

Ozyptila atomaria   


De Grote Bodemkrabspin Ozyptila atomaria is een typische soort voor thermofiele dwergstruikvegetaties en schrale graslanden: kalkhellingen, kustduinen en open plaatsen in xerofiele bossen.  

De spin komt voor in onbeschaduwde, niet te vochtige kruidvegetaties, op de bodem, tussen graspollen of in strooisel. ’s Nachts zoekt ze hogere plaatsen in de vegetatie op. De mannetjes gaan in het voorjaar actief op zoek naar vrouwtjes en komen dan wel meer in open terrein voor.

Volwassen spinnen zijn het meest actief in de lente en de herfst.

Home