NATUURLEXICON


Grote Boomspanner

Triphosa dubitata   


De Grote Boomspanner Triphosa dubitata heeft een vleugelspanning tot 45 mm en vliegt van juli tot mei van het volgende jaar. De voorvleugels zijn grijsbruin en hebben een donkere belijning.

Deze zeldzame soort is te vinden langs bosranden en in open biotopen. De rups voedt zich met verschillende waardplanten. De overwintering gebeurt als vlinder in holen. Vaak overwinteren meerdere exemplaren samen.

Home