NATUURLEXICON


Grote Bosaardbei

Fragaria moschata   


De Grote Bosaardbei Fragaria moschata is een plant die we vooral kunnen aantreffen langs bosranden, struwelen en in holle wegen, op relatief voedselrijke, zandige klei en löss.

Deze soort vormt minder uitlopers dan de Bosaardbei Fragaria vesca.

Haar deelblaadjes zijn groter en hebben meer tanden.

De Grote Bosaardbei bloeit van mei tot juli met gesteelde, alleenstaande witte bloemen. De bladeren zijn handvormig samengesteld.

De vrucht is een vlezige schijnvrucht (aardbei).

Home