NATUURLEXICON


Grote Bostrechterzwam

Clitocybe phyllophila   


De Grote Bostrechterzwam Clitocybe phyllophila heeft een gewelfde tot afgevlakte witte hoed. De steel wordt tot 10 cm lang. Deze plaatjeszwam komt voor op bladeren en naalden in bossen op matig voedselrijk zand of leem. Het is een saprofiet.

Deze soort is giftig door de aanwezigheid van muscarine. De incubatietijd bedraagt enkele minuten tot een tweetal uur. Muscarine is nauw verwant met acetylcholine. Per 100 gram kan deze zwam 10 tot 50 mg muscarine bevatten. De dodelijke dosis voor een volwassene wordt geschat op 180 mg muscarine.

Vergiftiging met muscarine leidt tot tranende ogen, een lopende neus, overvloedig zweten, speekselvloed, ademhalingsmoeilijkheden door de overvloedige secreties in de longen. Het hartritme kan vertragen en een daling van de bloeddruk kan optreden evenals braken en diarree. Het toedienen van atropine kan nodig zijn. Binnen 24 uur treedt er normaal gezien een herstel op.

Home