NATUURLEXICON


Grote Boterbloem

Ranunculus lingua   


De Grote Boterbloem Ranunculus lingua is een zeldzame plant van moerassen, beekdalen en natte duinvalleien. Ze bloeit van juni tot augustus met gesteelde alleenstaande gele bloemen, die 3 à 4 cm groot zijn.

De plant zelf wordt tot 120 cm hoog. De bladeren zijn langwerpig. De plant bezit een wortelstok. Deze soort verdraagt geen zout. Het water mag niet te voedselrijk zijn.

Home