NATUURLEXICON


Grote Brandnetel

Urtica dioica   


De Grote Brandnetel Urtica dioica is een zeer algemene plant die 30 tot 150 cm hoog kan worden. We vinden deze plant op voedselrijke en vooral stikstofrijke, zonnige tot halfbeschaduwde standplaatsen in wegbermen, bossen en cultuurlandschappen.

De plant bloeit van juni tot oktober. Het is een tweehuizige plant. Mannelijke planten hebben opstaande bloeiwijzen; bij vrouwelijke planten hangen de bloeiwijzen naar beneden. De beide geslachten staan steeds bij elkaar in de buurt.

De bladeren zijn langwerpig eirond en bezet met brandharen, die de plant beschermen tegen diervraat. In het puntje van een brandhaar bevindt zich een zuur, dat pijnlijke bulten kan veroorzaken. Ook de stengel is bezet met brandhaartjes.

Uit de kruipende, wortelschietende stengels groeien weer verticale, bebladerde stengels. De soort vermeerdert zich dus niet alleen via zaad, maar ook via een enorm wortelstelsel.

Deze plant is dé waardplant van de vlinders Kleine Vos Aglais urticae, Landkaartje Araschnia levana, Dagpauwoog Aglais io, Bruine Snuituil Hypena proboscidalis en Atalanta Vanessa atalanta.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Grote Beer Arctia caja ,  Bonte Beer Callimorpha dominula, Gamma-uil Autographa gamma, Koperuil Diachrysia chrysitis,  Huismoeder Noctua pronuba, Gehakkelde Aurelia Polygonia c-album, Witte Tijger Spilosoma lubricipeda,  Distelvlinder Vanessa cardui, Bonte Brandnetelmot Anania hortulata, Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata, Gele Tijger Spilosoma lutea, Kleine Groenbandspanner Colostygia pectinataria, Perzikkruiduil Melanchra persicariae, Levervlek Euplexia lucipara, Nunvlinder Orthosia gothica, Roodbandbeer Diacrisia sannio, Zwart Weeskind Mormo maura en Agaatvlinder Phlogophora meticulosa.  

Op de Grote Brandnetel vinden we tal van andere insecten zoals bijvoorbeeld de Brandnetelschildluis Orthezia urticae en de Groene Brandnetelsnuittor Phyllobius urticae.

Het is goed om altijd een hoekje Grote Brandnetels in de tuin te laten groeien als leefomgeving voor deze dieren. In het voorjaar is een dergelijk hoekje een belangrijke plek voor allerlei mezen om rupsen te vangen.

Vogels als de Nachtegaal Luscinia megarhynchos en de Bosrietzanger Acrocephalus palustris vestigen hun nest vaak bij Grote Brandnetels.

Wanneer de bloemzaden rijp zijn, worden ze graag gegeten door de Fazant Phasianus colchicus en de Patrijs Perdix perdix.

Home