NATUURLEXICON


Grote Bremraap

Orobanche rapum-genistae   


De Grote Bremraap Orobanche rapum-genistae is een plant die parasiteert op Brem Cytisus scoparius.

Deze plant komt voor op warme, droge, matig voedselarme, kalkarme zandgrond op zandige hellingen, in heideachtige begroeiingen, op spoordijken met bremstruweel, op zandafgravingen en in rivierduinen.

Ze behoort tot een familie van wortelparasieten die met hun stengelvoet volledig op de wortels van een andere plant zijn vastgegroeid. De plant is zowel voor de suikers als voor de minerale voedingsstoffen afhankelijk van de gastheer. Het kiemplantje boort zich reeds meteen in deze wortel. De stengels zijn niet groen en dragen schubben in plaats van bladeren. De zaden worden door de wind verspreid. De kiemplantjes kunnen zich alleen ontwikkelen als ze in aanraking komen met de wortels van een plant die als gastheer geschikt is.

Deze plant bloeit van mei tot juli met bruine of gele bloemen.

De aantasting van de leefgebieden en vermesting vormen de grootste bedreigingen voor deze soort.

Home