NATUURLEXICON


Grote Eenoog

Macrocyclops fuscus   


De Grote Eenoog Macrocyclops fuscus meet 1,5 tot 4 mm.

De soort wordt tot het zoöplankton gerekend. Hij bewoont plantenrijke wateren.


Home