NATUURLEXICON


Grote Ereprijs

Veronica persica   


De Grote Ereprijs Veronica persica is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-West-Azië. Sedert 1800 komt de soort verwilderd voor in akkergebieden, bouwland, moestuinen, mesthopen en dan vooral op kleigrond.

Deze tamelijk algemene plant wordt 15 tot 30 cm hoog en bloeit van april tot november met blauwe bloemen op lange stelen, die uit de bladoksel komen. De bloemen hebben een diameter tot 13 mm. Het onderste kroonblad van de bloemen is iets lichter blauw gekleurd dan de andere.

De bladeren zijn glanzend groen. De doosvruchtjes zijn afgeplat en hartvormig.  


Home