NATUURLEXICON


Grote Fopwesp

Chrysotoxum cautum


De Grote Fopwesp Chrysotoxum cautum is een grote, gele fopwesp met een breed, gewelfd achterlijf.

Deze soort vliegt in één generatie van eind april tot half juli in bosranden en kruidenrijke graslanden in loofbossen. In agrarisch gebied kan men de vlieg ook op boerenerven zien.

Deze zweefvlieg bezoekt vaak witte schermbloemen. De eitjes worden gelegd op grassen.

Home