NATUURLEXICON


Grote Gouden Bladloper

Xylota sylvarum


De Grote Gouden Bladloper Xylota sylvarum is een zeldzame zweefvlieg die van begin mei tot begin september te zien is. De punt van het zwarte achterlijf is opvallend goudgeel behaard. Het mannetje is veel groter dan het vrouwtje. Deze vlieg meet 11 tot 16 mm.

Deze vlieg bewoont zomen en open plekken in grote, vochtige loof- en gemengde bossen. Deze soort ontbreekt in kleine bosjes binnen uitgestrekte landbouwgebieden maar kan wel talrijk voorkomen in stadsparken. Het is een sneller vlieger die van blad naar blad vliegt; vaak het blad van Ridderzuring Rumex obtusifolius. Ook schermbloemen worden soms bezocht. De vlieg eet stuifmeelkorrels die op de bladeren zijn gevallen.  

De larven leeft in rottend hout of ander rottend organisch materiaal. Men vond deze larve reeds in de stam van Beuk Fagus sylvatica, maar ook ondergronds in wortels en nat zaagsel.

De soort overwintert als larve.


Home