NATUURLEXICON


Grote Grijze Bladloper

Xylota florum


De Grote Grijze Bladloper Xylota florum is een vrij zeldzame zweefvlieg met eenlengte van 10 tot 13 mm. Deze slanke zweefvlieg heeft bijna ovale grijs-gele vlekken op rugplaatjes 2 en 3. Bij het vrouwtje ontbreken die vlekken soms. De achterlijfspunt is bij het mannetje zwart behaard. Het vrouwtje heeft kleine stofvlekjes boven de antennes.

Deze zweefvlieg komt van begin mei tot half september voor in soortenrijke kruidenvegetaties in loofbossen, vooral bij open water zoals beken. De vlieg is zelden in naaldbossen te vinden.

De larven ontwikkelen zich waarschijnlijk in natte boomholtes.

 

Home