NATUURLEXICON


Grote Harsbij

Trachusa byssina


De Grote Harsbij Trachusa byssina is een zeer zeldzame bij met een lengte van 10 tot 12 mm. Het borststuk is dicht bruin behaard. Het mannetje heeft een typische gele gezichtstekening.

Deze bij vliegt van begin juni tot eind augustus in groeven en zonnige naaldbosranden met een kruidenrijke zoomvegetatie.

Het nest wordt ondergronds aangelegd. De bij is een oligolectische soort met een duidelijke voorkeur voor vlinderbloemigen zoals Gewone Rolklaver Lotus corniculatus.

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Heidekegelbij Coelioxys conica.

Home