NATUURLEXICON


Grote Kattenstaart

Lythrum salicaria   


De Grote Kattenstaart Lythrum salicaria groeit op vochtige tot natte standplaatsen, zoals waterkanten, natte weilanden, moerassen, veenmoerassen en rietlanden. Het is een algemene soort. De plant wordt 60 tot 120 cm hoog. De bloemen bloeien van juni tot oktober. Ze zijn purperrood en staan in schijnkransen van soms meer dan 100 exemplaren. De verschillende bloemtypes zorgen ervoor dat de kruisbestuiving zo optimaal mogelijk verloopt. Er zijn namelijk drie types van bloemen, die elk op een andere plant staan en die stijlen en meeldraden van verschillende lengte hebben. De bestuiving gebeurt door bijen. De bladeren zijn lancetvormig (wilgachtig). De bovenste bladeren staan in paren. De onderste bladeren staan in kransen van drie.

De bladeren zijn ongesteeld. De zaadjes mogen niet onder de grond verdwijnen om te kunnen kiemen (lichtkiemer). Deze slijmerige zaadjes kleven gemakkelijk aan de snavels van vogels, die zo voor de verspreiding zorgen.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Boomblauwtje Celastrina argiolus en Groot Avondrood Deilephila elpenor.

Het is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron die vooral vlinders, hommels, tubebijen, viltbijen, groefbijen en Honingbijen Apis mellifera aantrekt. Het is een favoriete nectarbron voor de Citroenvlinder Gonepteryx rhamni.  

De Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans (solitaire bij) is volledig afhankelijk van het stuifmeel van deze plant. De mannetjes van deze bijensoort zijn vaak slapend op de plant aan te treffen.

Het is tevens een belangrijke nectarplant voor de Gewone Slobkousbij Macropis europaea.  

Home