NATUURLEXICON


Grote Keverorchis

Listera ovata   


De Grote Keverorchis Listera ovata komt verspreid voor in droge en vochtige schrale graslanden, heiden, bosjes, wegbermen en in de duinen op een niet te schaduwrijke tot zonnige plaats. De plant draagt in mei en juni gele of groene bloemen in een aarvormige tros. Het is een eerder onopvallende plant. De plant heeft slechts één bladpaar en één stengel, die klierachtig behaard is aan de top. De bladeren zijn tegenoverstaand, breed en elliptisch. De plant bereikt een hoogte van 20 tot 45 cm.  

De kruisbestuiving gebeurt door sluipwespen, vliegen en kevers.

Graafwerkzaamheden begunstigen de soort. Ontwatering doet de soort verdwijnen. Wanneer men de plant aantreft in een nat bos of in struikgewas met heide in de buurt, dan wijst dit erop dat het een gebied betreft waar er vroeger schraal grasland was en dat herstel van dit type grasland nog mogelijk is.

Home