NATUURLEXICON


Grote Kleefparasol

Limacella guttata


De Grote Kleefparasol Limacella guttata is een algemene plaatjeszwam met een gewelfde tot afgevlakte slijmerige geelbruine hoed met een diameter tot 12 cm. De wittige geringde steel wordt tot 15 cm lang.

Deze zwam komt voor in loof- en naaldbossen (sparren) op een voedselrijke bodem.

Het is een saprofiet.

Home