NATUURLEXICON


Grote Limburgse Glimmer

Riponnensia splendens


De Grote Limburgse Glimmer Riponnensia splendens is een zweefvlieg met een lengte van 8 à 9 mm. Het achterlijf en het borststuk zijn groenglanzend. Het mannetje heeft een achterlijf dat in het midden metaalblauwig is. Het borststuk heeft 2 doffe lengtestrepen.

Het is een vrij algemene zweefvlieg die in 2 generaties vliegt van begin mei tot eind september in vochtige gebieden zoals loofbossen en weiden met beken en poelen.

De volwassen vliegen bezoeken vooral witte schermbloemen.

De larven voeden zich met organisch materiaal dat ze filteren uit water in beken, greppels en veedrinkpoelen.   

Home