NATUURLEXICON


Grote Lisdodde

Typha latifolia   


De Grote Lisdodde Typha latifolia is een waterplant. Deze plant groeit meestal in wateren die tot 1 m diep zijn. We vinden de plant in en aan sloten, plassen en moerassen.

De plant wordt 1 tot 2 m hoog en bloeit van juni tot augustus. De vrouwelijke bloeiwijzen zijn de onderste dikke, bruine sigaren. Daarboven bevinden zich de mannelijke, strokleurige bloeiwijzen, die na de bloei vergaan.

De bladeren zijn lijnvormig en tot 2 cm breed.

De Grote Lisdodde is een vormer van laagveen bij de verlanding van stilstaande wateren.

De larven van de Donkere Korsetzweefvlieg Neoascia meticulosa, de Tengere Korsetzweefvlieg Neoascia tenur, de Bosfluweelzweefvlieg Parhelophilus frutetorum, de Gewone Fluweelzweefvlieg Parhelophilus versicolor en de Moeraszweefvlieg Tropidia scita leven onder water tussen de ondergedoken rottende plantenresten en tussen de bladscheden van deze plant. De verpopping gebeurt boven water aan de binnenkant van de bladeren.

Op afgestorven exemplaren van de Grote Lisdodde komen de zakjeszwammen Breedsporig Lisdoddevulkaantje Phaeosphaeria typharum en Lisdoddemuurspoorbolletje Pyrenophora typhicola voor.  


Home