NATUURLEXICON


Grote Nachtwolfspin

Trochosa robusta   


De Grote Nachtwolfspin  Trochosa robusta is een spin die voorkomt op droge, warme plaatsen, vooral kalkrijke, droge, schrale graslanden. De spin jaagt ’s nachts.


Home