NATUURLEXICON


Grote Oeverspin

Dolomedes plantarius


De Grote Oeverspin  Dolomedes plantarius is een soort van voedselrijkere laagveenvennen en natte hoogveengebieden. De soort prefereert stilstaande of zeer traagstromende eutrofe wateren met een behoorlijke bedekking met drijfplanten.

Het mannetje meet 10 tot 16 mm; het vrouwtje 13 tot 20 mm. De spin heeft een donker olijfbruine kleur, draagt een gele streep over het lijf en heeft een dicht fluwelige beharing.

De soort houdt zich op nabij het water. Deze spin kan ook minutenlang onder water blijven. De spin is dicht fluwelig behaard. We kunnen de spin van juni tot in oktober aantreffen.  

Het vrouwtje heeft 2 legsels per jaar: een eerste in het begin en een tweede aan het einde van de zomer.  

Het vrouwtje houdt de cocon waarin de jongen zich bevinden, stevig tussen de kaken geklemd. Ook als de jongen zich met honderden in het grijzige web bevinden, blijft de moeder in de buurt. Bij het groter worden, laten de jonge spinnen zich via spindraden meevoeren met de wind om hun eigen leven te gaan leiden. De jongen van de tweede generatie overwinteren onder mos of graspollen. In de tweede winter zijn ze volwassen. Het voorjaar daarop gaan ze zelf paren. Het mannetje sterft vrijwel meteen na de paring. Het vrouwtje wordt niet ouder dan 2 jaar.

Zijn voedsel bestaat vooral uit insecten en gewervelden tot de grootte van een kleine salamander. Hij vangt de prooien en zuigt ze vervolgens leeg.

Deze spin, die behoort tot de kraamwebspinnen, heeft als favoriete verblijfplaats de plant Krabbenscheer Stratiotes aloides . Het web wordt vaak gemaakt tussen de zwaardvormige bladeren, die boven het wateroppervlak uitsteken. De plant biedt bescherming door de stekelige bladeren.  

Home