NATUURLEXICON


Grote Parasolzwam

Macrolepiota procera   


De Grote Parasolzwam Macrolepiota procera is een plaatjeszwam die 18 tot 40 cm hoog wordt.

Het is de grootste plaatjeszwam van Europa.

De hoed bereikt een diameter tot 40 cm. De steel is voorzien van donkere schubben en een duidelijke dubbele ring. Het bovenste deel van de steel is glad. Onder de ring is de steel schubbig. De schubben vertonen bij veroudering een patroon van donkere en lichtere vlekken. De ring is beweeglijk rond de steel. Hij komt van september tot oktober voor op open plekken in loof- en naaldbossen, in wegbermen, in bosranden en op zonnige, onbemeste (bos)weiden.

We vinden deze soort zowel solitair als in groepen.

Home