NATUURLEXICON


Grote Ratelaar

Rhinanthus angustifolius


De Grote Ratelaar Rhinanthus angustifolius is een halfparasiet, die voorkomt in duinvalleien, aan waterkanten, in bermen, op dijken en in vochtige hooilanden. Water en mineralen betrekt de plant uit grassen.

De groeiplaatsen mogen matig bemest zijn, maar moeten nat zijn.  

De plant bloeit van mei tot oktober met gele bloemen die in aarvormige trossen staan.

De kroonbladeren van de bloemen zijn tot een boven- en onderlip verenigd. De bovenlip draagt donkerpaarse tanden met een lengte van 2 mm.

De bladeren zijn lancetvormig.

De zaadjes worden vooral verspreid via het water en ook door hooitransporten.

Deze plant wordt onder meer bezocht door het Groot Dikkopje Ochlodes sylvanus (vlinder) en langtongige hommelsoorten zoals de Akkerhommel Bombus pascuorum en de Tuinhommel Bombus hortorum.

Home